SPECIÁLNÍ KOSMETIKA pro psy, kočky & koně » SkinMed Super HydroGel 30g

SkinMed-Super-HydroGel-30g
Kód: C01683-01994

SkinMed Super HydroGel 30g

Dostupnost: skladem
Výrobce: Dechra
Cena bez DPH: 170 Kč
Cena: 206 Kč
Množství:


Příbalová informace

 

SkinMed® Super HydroGel

 

Hydrogel určený pro ošetření poraněné kůže a sliznic

 

Balení: 30 g a 120 g, (50 g a 250 g aktuálně není dostupné na CZ/SK trhu)

 

Charakteristika: SkinMed® Super HydroGel je hydroaktivní gel určený pro

ošetření a rychlejší hojení všech typů ran. Aplikace je bezbolestná, neštípe

a nedráždí. SkinMed Super HydroGel hydratuje ránu, snižuje mikrobiální

zátěž ran, snižuje možnost vzniku sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí

a snižuje alkalické pH v ráně, čímž napomáhá organizmu rozvinout

vlastní proces hojení. Uvolňuje nekrózy a devitalizovanou tkáň. Konzistence

gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách (nestéká), výborně

přilne k místu rány či kožního defektu. Zajišťuje atraumatický převaz ran.

Zkracuje dobu hojení. Nealergizující, bezpečný také při olízání či v případě

požití.

 

Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma

ryb a obojživelníků.

 

Použití: SkinMed® Super HydroGel je určený pro ošetření a rychlejší hojení

všech typů ran (pooperačních, kousných, bodných, sečných, tržných) a to

jak povrchových, tak i velmi hlubokých ran. Dále při popáleninách, dekubitech,

pohmožděninách, kožních vředech, podráždění kůže. Velmi vhodný

k běžnému mechanickému ošetření drobných ran. Je indikován k ošetření

meziprstních prostorů a záhybů kůže.

 

Složení: SkinMed® Super roztok (97,16%), Carbomer, Trietanolamin

 

Pokyny pro první pomoc: Při styku s kůží: není dráždivý, pouze u jedinců

velmi citlivých na chlor se může objevit slabé podráždění, které po krátkém

čase vymizí. Při zasažení očí: není dráždivý, u velmi citlivých jedinců

při podráždění vymývat oči tekoucí vodou. Při požití: v případě požití

množství menšího než 1 dcl přípravku nejsou potřebná žádná opatření.

V případě požití většího množství nechat zvíře vypít (lze-li to) větší množství

vody a vyhledat pomoc veterinárního lékaře.

 

Návod na použití: Očistěte ránu od mechanických nečistot včetně srsti,

chlupů, peří apod. Důsledně vypláchněte ránu až ke spodině oplachovým

roztokem SkinMed® Super. Následně aplikujte gel z originálního balení

přímo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje v dostatečně silné vrstvě.

Je-li nutno použít krytí, při každé výměně aplikujte dostatečné množství

gelu přímo na defekt. Aplikujte 3-4x denně dokud se rána nezahojí. Gel je

kompatibilní se všemi materiály pro krytí ran. V případě potřeby je možná

kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem včetně

injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů.

Nepoužívat současně s lokálními ATB (antibiotiky) v kolagenových nosičích.

Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.

 

Manipulace a skladování: Dlouhodobě skladujte v původních obalech

mimo dosah dětí v chladnu a temnu, krátkodobě (při používání) možno

skladovat maximálně do teploty 30°C. Malé množství přípravku je možné

zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Přípravek

je čirý gel. Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány

společně s komunálním odpadem.

 

Upozornění: Nepoužívat při alergii na některou ze substancí.

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Skladovat v rozmezí teplot 5°C - 30°C

 

Výrobce:

NewWaterMeaning s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 186 00, Česká republika

www.nwm-med.com

 

Distributor a držitel rozhodnutí o schválení:

Cymedica spol. s.r.o., Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01, Česká republika

www.cymedica.com

Číslo schválení veterinárního přípravku 154-17/C

Poslední revize textu 9/2017

CZ